Nevšední hodiny dějepisu

Od roku 1997 se zabýváme realizací naučných pořadů pro žáky základních škol a to ve spektru pořadů nazvaných - "Nevšední hodiny dějepisu". Náměty těchto kostýmovaných inscenací vycházejí z konkrétní látky probírané na daném stupni.  Pořady jsou tak navrženeny jak pro žáky I. tak i II. stupně. Děti školou povinné v nich najdou nejen zábavu, ale i poučení. Celková délka každého z pořadů je 40 minut a vyplňuje celou vyučovací hodinu. Představením Vás provedou  profesionální herci, šermíři a tanečníci divadla historie v pohybu Exulis.

 

Pojďte s námi zpátky do minulosti!

"Za časů Velké války" - program vhodný pro žáky II. stupně ZŠ.

Divadelní performance tematicky komponovaná ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. V první části programu seznámíme děti interaktivní formou s důležitými událostmi předcházejícími zahájení 1. světové války a také hlavními plány válečné strategie znepřátelených mocností. Děti se tak dozvědí jak...

"Toulky českou minulostí" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

Během tohoto programu zavítáme do období středověku konkrétně do časů vlády krále Karla IV.  Děti budou svědky rytířského klání, slavnostního pasování na rytíře, dozvědí se tak, jak nelehké bylo nosit brnění a také z čeho se tato pradávná ochrana rytíře skládala, přenesou...

"Časostroj" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

V tomto  programu zavítáme do starověkého Říma, navštívíme gladiátorskou školu v Capui, kde děti nahlédnou do života gladiátorů a setkají se i se samotným Spartakem. Navštívíme i římský senát, kde žáky seznámíme s římským právem a systémem vlády. Ve druhé části tohoto...

"Mýty a legendy české historie" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

V tomto programu Vás  zavedeme na Moravu na konci 9.století, kde se děti budou moci seznámit s pověstí o prutech svornosti knížete Svatopluka. Jaká byla pravda, co je pouhou legendou a proč se rozpadla Velkomoravská říše? Ve druhé části tohoto pořadu  představíme dětem středověkou...

"Ave Caesar" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

V tomto  programu zavítáme do starověkého Říma, navštívíme gladiátorskou školu v Capui kde děti nahlédnou do života gladiátorů a setkají se i se samotným Spartakem, navštívíme i římský senát, kde žáky seznámíme s římským právem a systémem vlády. Na závěr programu budou děti svědky...

"Velké století" - program vhodný pro žáky II. stupně ZŠ

Program z období - baroka a rokoka. V tomto programu, žáci spolu s  námi zavítají ke dvoru francouzského krále Ludvíka XIV., budou rovněž svědky souboje dvou šlechticů o přízeň krásné madame de Montespan. Celé představení uzavírá výjev z období  Francouzské revoluce. Děti se setkají i...

Informace o pořadech a objednávky na tel. +420 604 129 729