"Časostroj" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

"Časostroj" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

V tomto  programu zavítáme do starověkého Říma, navštívíme gladiátorskou školu v Capui, kde děti nahlédnou do života gladiátorů a setkají se i se samotným Spartakem. Navštívíme i římský senát, kde žáky seznámíme s římským právem a systémem vlády. Ve druhé části tohoto pořadu  představíme dětem období středověku konkrétně zavítáme do časů vlády krále Karla IV., kde se děti stanou samotnou součástí středověkého turnaje. Konečně závěrečná třetí část nás zavede do památného roku 1645, kdy město Brno čelilo náporu a obléhání švédských vojsk. Zachránilo Brňany předčasné odbíjení zvonů na Petrově skutečně na poslední chvíli? Co je pravda a co jen pověst?

Informace: Délka programu – 45 minut. Dramaturgická koncepce – interaktivní divadlo, přednáška.

Počet účinkujících: 4

Realizace: Divadlo, základní škola (kulturní sál, tělocvična).