"Mýty a legendy české historie" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

"Mýty a legendy české historie" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

V tomto programu Vás  zavedeme na Moravu na konci 9.století, kde se děti budou moci seznámit s pověstí o prutech svornosti knížete Svatopluka. Jaká byla pravda, co je pouhou legendou a proč se rozpadla Velkomoravská říše? Ve druhé části tohoto pořadu  představíme dětem středověkou ceremonii s ukázkou Božího soudu rytířů za časů posledního Přemyslovce Václava III. Je pravda zárukou nezranitelnosti? Konečně závěrečná třetí část nás zavede do památného roku 1645, kdy město Brno čelilo náporu a obléhání švédských vojsk. Zachránilo Brňany předčasné odbíjení zvonů na Petrově skutečně na poslední chvíli? Co je pravda a co jen pověst?

Délka programu: 40 minut

                                                       Počet účinkujících: 4

                                                       Hrací plocha: 4 X 4 metry (lze odehrát v tělocvičně či kulturním sále školy)