"Toulky českou minulostí" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

"Toulky českou minulostí" - program vhodný pro žáky I. a II. stupně ZŠ

Během tohoto programu zavítáme do období středověku konkrétně do časů vlády krále Karla IV.  Děti budou svědky rytířského klání, slavnostního pasování na rytíře, dozvědí se tak, jak nelehké bylo nosit brnění a také z čeho se tato pradávná ochrana rytíře skládala, přenesou se s námi i do století 16. a to rovnou ke dvoru císaře Rudolfa II. seznámí se z dobovými mravy a tanci z časů renesance a na závěr našeho putování zavítáme do období empíru, kde se žáci stanou svědky výjevu z období Napoleonských válek (1805 Slavkov).

Délka pořadu: 40 minut

                                                       Počet účinkujících: 4

                                                       Hrací plocha: 4 x 4 metry (lze odehrát v tělocvičně či kulturním sále školy)