"Rytířské klání Jošta Lucemburského" - 60 minut - představení z období STŘEDOVĚKU

"Rytířské klání Jošta Lucemburského" - 60 minut - představení z období STŘEDOVĚKU

Vítejte na rytířském kolbišti v dobách panování rodu Lucemburků. Pěší rytířské klání rytířů v plátových zbrojích je ozdobou každých městských slavností. Před vašimi zraky se v tomto programu utkají stateční rytíři jak ze zemí království Českého tak i odvážní válečníci z východu i západu. Co uvidíte - vybroušené šermířské choreografie soubojů, ukázky dobových tanců do kterých lze zapojit i publikum, hromadnou závěrečnou bitvu ve které může zvítězit jen nejlepší z rytířů, představení se skvělou středověkou atmosférou.

Tech. informace

Délka programu: 60 minut nebo 2 X 30 minut - délku programu lze dále upravit podle vašich potřeb od 15 - 60 minut.

Počet účinkujících: 12 (6 rytířů, 4 dvorní dámy, vévoda s vévodkyní) - počet účinkujících lze dále upravit podle vašich potřeb.