"Za časů Velké války" - program vhodný pro žáky II. stupně ZŠ.

"Za časů Velké války" - program vhodný pro žáky II. stupně ZŠ.

Divadelní performance tematicky komponovaná ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. V první části programu seznámíme děti interaktivní formou s důležitými událostmi předcházejícími zahájení 1. světové války a také hlavními plány válečné strategie znepřátelených mocností. Děti se tak dozvědí jak probíhali nejdůležitější události na frontě i v zázemí bezprostředně se týkajících českých vojáků bojujících v Rakousko-uherské armádě a později v Československých legiích. V druhé části tohoto pořadu seznámíme děti se životem prostých vojáků na východní a západní frontě Velké války. Dále dětem představíme dobové uniformy, zbraně i věci vojákovi denní potřeby. Společně na základě získaných informací budou děti na závěr moci uplatnit své vědomosti v interaktivní znalostní hře.

Informace: Délka programu – 45 minut, Dramaturgická koncepce – interaktivní divadlo, přednáška.

Počet účinkujících: 2 - 3

Realizace: Divadlo, muzeum, základní škola (kulturní sál, tělocvična, učebna).