Nevšední hodiny dějepisu

Od roku 1997 se zabýváme realizací naučných pořadů pro žáky základních škol, a to ve spektru pořadů nazvaných "Nevšední hodiny dějepisu". Náměty těchto kostýmovaných inscenací vycházejí z konkrétní látky probírané na daném stupni. Pořady jsou navrženy jak pro žáky I., tak i II. stupně. Děti školou povinné v nich najdou nejen zábavu, ale i poučení. Celková délka každého z pořadů je 45 minut a vyplňuje celou vyučovací hodinu. 


AVE CAESAR!

V tomto programu zavítáme do časů starověkého Říma, navštívíme gladiátorskou školu v Capui, kde děti nahlédnou do života gladiátorů a setkají se i se samotným Spartakem. Navštívíme i římský senát, kde žáky seznámíme s římským právem a systémem vlády. Na závěr programu budou děti svědky výcviku římských legií (do kterého některé zapojíme). Dozví se tak, jak vypadal římský legionář, jakou měl výstroj, jak cvičil, s čím bojoval i jací byli jeho nepřátelé.

Délka pořadu: 45 minut

Počet účinkujících: 3

Hrací plocha: 4 X 4 metry.

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ 1346 - 1648

Během tohoto speciálního programu zavítáme do období středověku, konkrétně do časů vlády císaře Karla IV. Děti budou svědky rytířského klání, slavnostního pasování na rytíře, dozvědí se tak, jak nelehké bylo nosit brnění a také z čeho se tato pradávná ochrana rytíře skládala, přenesou se s námi i do století 16., a to rovnou ke dvoru císaře Rudolfa II., seznámí se s dobovými mravy a tanci z časů renesance a na závěr našeho putování zavítáme do období baroka, kde se žáci stanou svědky výjevu z období Třicetileté války.

Délka pořadu: 45 minut

Počet účinkujících: 4

Hrací plocha: 4 x 4 metry.

ZA ČASŮ VELKÉ VÁLKY 1914 - 1918

V první části  tohoto programu seznámíme děti interaktivní formou s důležitými událostmi předcházejícími zahájení první světové války a také hlavními plány válečné strategie znepřátelených mocností. Děti se tak dozví, jak probíhaly nejdůležitější události na frontě i v zázemí, bezprostředně se týkajících českých vojáků bojujících v Rakousko-uherské armádě a později také v Československých legiích. V druhé části tohoto pořadu seznámíme děti se životem prostých vojáků na východní frontě Velké války. Dále dětem představíme dobové uniformy, zbraně i věci vojákovy každodenní potřeby. Společně na základě  takto získaných informací budou děti na závěr moci uplatnit své vědomosti ve znalostní hře.

Délka pořadu: 45 minut

Počet účinkujících: 3

Hrací plocha: 4 X 4 metry.